Đăng ký tư vấn Gọi ngay
TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
HỌC PHÍ GIẢM SÂU 25%
7
 đánh bật lo âu tài chính!

2 mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh để bạn tham khảo, sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng viết đơn xin việc tiếng anh.

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh
Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh

Đơn xin việc (thư xin việc) là gì?

Đơn xin việc là một loại giấy tờ thường được đính kèm trong bộ hồ sơ xin việc dành cho những người đang tìm việc làm, có nhu cầu tham gia tuyển dụng. Đơn xin việc có thể được viết tay hoặc đánh máy (bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh). Trong phần nội dung của đơn xin việc, người tìm việc sẽ trình bày về nguyện vọng được ứng tuyển vào một vị trí nào đó của công ty, thể hiện các kiến thức và kỹ năng mà mình có để đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời để lại số điện thoại hoặc email liên hệ. Nhà tuyển dụng sẽ đọc đơn xin việc, xem xét các loại giấy tờ khác kèm theo như sơ yếu lý lịch (CV), bằng cấp… để cân nhắc mời ứng viên tới phỏng vấn. (Nguồn Wikipedia)

Hầu hết các nhà tuyển dụng đều xem thư xin việc của các ứng viên trước khi mở bộ hồ sơ với hàng đống giấy tờ và bằng cấp liên quan. Bằng chứng là, cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy, có tới 86% các nhà tuyển dụng cho rằng thư xin việc cực kỳ quan trọng trong quá trình tìm việc bởi nó là cơ sở để họ xem CV của ứng viên.

Lời khuyên của các chuyên gia cho bạn là: hãy coi thư xin việc như là phần chính của email và CV là dữ liệu đính kèm.

Xem thêm: Cách viết CV bằng tiếng Anh

2 mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh bạn có thể tham khảo và cải thiện kỹ năng viết đơn xin việc tiếng anh.

Các mẫu đơn xin việc bằng Tiếng Anh

MẪU 1: Thư xin việc

Jonathan Barker
8 Sue Street, Suntown, CA 08067 · 909-333-5555 · jonathan.barker@emailexample.com
September 14, 2019
Mark Anderson
Sue Corporation
87 Delaware Road
Hatfield, CA 08065Dear Mr. Anderson, (Xin chào ngài Anderson,)I am writing to apply for the programmer position advertised in the Sue Corporation. As requested, I enclosed a completed job application, my certifications, my resume and three references.

Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí lập trình viên được quảng cáo ở Sue Corporation. Như yêu cầu, tôi gửi kèm đơn xin việc đã điền đầy đủ thông tin, các chứng chỉ, sơ yếu lý lịch và ba thư giới thiệu.

The role is really appealing to me, and I strongly believe that my rich experiences and education make me a highly competitive candidate for this position. My strengths that would best support my success in this position include:

Vai trò này thực sự hấp dẫn tôi và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng những kinh nghiệm và giáo dục phong phú của tôi khiến tôi trở thành một ứng cử viên có tính cạnh tranh cao cho vị trí này. Những điểm mạnh của tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho thành công của tôi ở vị trí này bao gồm:

With a Bachelor of Siences degree in Computer Programming, I have a comprehensive understanding of the full lifecycle for many software development projects. I also have many experiences in learning and applying new technologies as appropriate. Please take a look at my resume for additional information on my experiences.

Với bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Lập trình Máy tính, tôi có sự hiểu biết toàn diện về vòng đời của nhiều dự án phát triển phần mềm. Tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc học và áp dụng các công nghệ mới thích hợp. Xin hãy xem sơ yếu lý lịch của tôi để biết thêm thông tin về kinh nghiệm của tôi.

I can be reached anytime via email at jonathan.barker@emailexample.com or by cell phone, 909-333-5555.

Công ty có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào thông qua email jonathan.barker@emailexample.com hoặc số điện thoại di động của tôi, 909-333-5555.

Thank you for your time and consideration. I am looking forward to speaking with you about this employment opportunity.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian và sự quan tâm của bạn. Tôi mong được nói chuyện với bạn về cơ hội việc làm này.

Sincerely,

Trân trọng,

Jonathan Barker

MẪU 2: Mail xin việc

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh giúp bạn cải thiện ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng.

Subject: Carina Smith - Web Content Manager Position

Tựa đề email: Carina Smith – Vị trí Quản lý Nội dung Web

Dear Hiring Manager,

Xin chào Quản lý Tuyển dụng,

I'm writing to express my huge interest in the Web Content Manager position listed on Support.com. I have many experiences in building large, consumer-focused health-based content sites. While much of my experiences have been in the business world, I could understand clearly about the social values of this sector and I am confident that my business experiences will be an asset to your organization.

Tôi viết  thư này để thể hiện sự quan tâm lớn của tôi đối với vị trí Quản lý Nội dung Web được liệt kê trên Support.com. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các trang web nội dung về chủ đề sức khỏe và tập trung vào người tiêu dùng. Mặc dù nhiều kinh nghiệm của tôi đã có trong lĩnh vực kinh doanh, tôi vẫn có thể hiểu rõ các giá trị xã hội của lĩnh vực này và tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm kinh doanh của tôi sẽ là một tài sản cho tổ chức của bạn.

My responsibilities included building up and management of: website editorial mood and tone; calendars editorial; and the daily content programs and productions for various linked websites.

Trách nhiệm của tôi bao gồm xây dựng và quản lý: cách nói và phong cách biên tập trang web; lịch biên tập; và các chương trình nội dung hàng ngày và sản xuất cho các trang web liên kết khác nhau.

I have closely worked with many healthcare professionals and medical editors to help them providing the best possible information giving directly to a consumer audience of patients. I have also helped physicians to use their medical contents and understand how to write friendly and easily comprehensible text.

Tôi đã làm việc chặt chẽ với nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe và biên tập viên y tế để giúp họ cung cấp thông tin tốt nhất trực tiếp cho người tiêu dùng và các bệnh nhân. Tôi cũng đã giúp các bác sĩ sử dụng nội dung y tế của họ và hiểu cách viết văn bản thân thiện và dễ hiểu.

Experiences taught me how to build up many strong relationships with departments in the organization. I surely have good ability to work whether in a team or cross-team. I can also easily work with web engineers to resolve technical issues and implement technical enhancements.

Kinh nghiệm cá nhân dạy tôi cách xây dựng nhiều mối quan hệ bền chặt với các phòng ban trong tổ chức. Tôi chắc chắn có khả năng tốt để làm việc cho dù trong một nhóm hoặc nhiều nhóm phối hợp. Tôi cũng có thể dễ dàng làm việc với các kỹ sư web để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và thực hiện các cải tiến kỹ thuật.

I am super confident directly working with other departments to execute design and functional enhancements, monitor site statistics or conduct search engine optimization.

Tôi cực kỳ tự tin làm việc trực tiếp với các bộ phận khác để thực hiện các cải tiến về thiết kế và chức năng, theo dõi số liệu thống kê trang web hoặc tiến hành tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Thank you for your consideration.

Cảm ơn sự xem xét của quý công ty.

Carina Smith

carina.smith@noemail.com
999-123-1234
www.linked.com/carinasmith

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh giúp bạn cải thiện ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng.

Dựa trên các mẫu thư xin việc bằng tiếng anh này, bạn hãy tự viết lại theo văn phong của bản thân và phù hợp với yêu cầu công việc của nhà tuyển dụng nhé.

giftmenu