TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
🎁 HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC
7
 tặng đến 4  tháng học trong tháng 4

Cách hỏi và chỉ đường bằng Tiếng Anh

06/01/2020
Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng anh
Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng anh

Cách hỏi và chỉ đường bằng Tiếng Anh

 • Bắt đầu hỏi đường như thế nào (cách để gây chú ý, yêu cầu một sự giúp đỡ,…)
 • Cách để hỏi đường đi (“Could you please tell me the way to…?”)
 • Cách chỉ đường bằng bản đồ (“Shall I show you on the map?”, etc)
 • Cách chỉ đường (“Take the second turning on the left”, “Don’t cross the road”, etc)
 • Các hướng đi (“right”, “left”, “northwest”, etc)
 • Giới từ vị trí và sự chuyển động (“next to”, “over”, “along”, etc)
 • Các cách nói về độ dài, thời gian và ý nghĩa của các phương tiện giao thông (“It takes five minutes by train”, etc)
 • Cấu trúc của There is/ There are dùng để hỏi đến một địa điểm nhất định (“Is there a post office near here?”, “There is a convenience store on the corner”, etc)
 • Các từ dùng để miêu tả những thứ mà người được chỉ đường sẽ phải nhìn thấy trên đường để có hướng đi đúng (“ruined”, “brand new”, “tall”, “narrow”, etc)
 • Các cách khác nhau để nói cùng một việc (bao gồm cả cách gọi tên khác nhau giữa tiếng Anh của người Anh và người Mỹ - ví dụ như “petrol station”/ “gas station”)
 • Các cụm từ hoặc câu để đưa ra giải pháp khác (“I’ll take you there”, “Do you want me to show you on your phone?”, “It’s best just to get a taxi”, etc)
 • Kết thúc hội thoại bằng cảm ơn, chúc may mắn,…

Tuy nhiên, trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 3 giai đoạn căn bản cho cách hỏi đường và chỉ đường trong giao tiếp tiếng Anh. Các cấu trúc và chi tiết khác của phần nội dung này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở các bài viết sau này.

GIAI ĐOẠN 1: HỎI ĐƯỜNG

Khi bắt đầu hỏi đường là lúc bạn đang yêu cầu một sự giúp đỡ từ người khác. Bạn cần phải sử dụng cấu trúc câu đặc biệt lịch sự và trang trọng. Kèm theo đó, là những lời chào gây chú ý đối với đối phương. Hãy tham khảo các cách sau:

 • Hello, would you please show me the way to the nearest post office?
 • Hi, could you please tell me the way to Ben Thanh Market?

Hoặc nếu bạn không chắc về việc địa điểm mà mình tìm kiếm có ở khu vực của mình hay không, hãy dùng các mẫu câu sau:

 • Is there any post office near here?
 • Is there any coffee shop near here?

GIAI ĐOẠN 2: CHỈ ĐƯỜNG

Trong trường hợp bạn là người chỉ đường, dưới đây là điểm ngữ pháp cần lưu ý:

Bạn nên đưa ra các chỉ dẫn một cách dứt khoát bằng kiểu câu mệnh lệnh. Đây là dạng câu bắt đầu bằng động từ, không có chủ ngữ và nó mang ý nghĩa “ra lệnh” cho ai đó làm việc gì. Có thể hiểu nôm na rằng bạn đang “ra lệnh” cho ai đó phải đi theo hướng nào đó. Dạng câu này thường không được sử dụng trong các hội thoại giao tiếp tiếng Anh, nhưng lại đặc biệt được dùng trong trường hợp cần chỉ dẫn:

 • Take the blue line.
 • Continue going straight.
 • Turn right at that corner.

Trong trường hợp bạn nhận được hướng dẫn chỉ đường, để chắc chắn rằng bạn đang hiểu đúng các hướng dẫn của người chỉ đường, hãy dùng câu hỏi HOW. Đây là dạng câu hỏi kèm với một loạt các tính từ dùng để hỏi thông tin chi tiết trong việc hỏi đường đi. Dưới đây là một số mẫu câu:

 •  How long from here?  (dùng để hỏi về thời lượng hoặc khoảng cách)
 • How many coffee shops there? (dùng để hỏi về số lượng)

Một số từ vựng và mẫu câu thường dùng để chỉ đường:

 • Take a right/left
 • Go straight
 • Opposite
 • Take the first/ second/ third right corner
 • Go right/ left/ straight at the light/ corner/ stop sign 
 • Continue straight on
 • Turn right/ left at the light/ corner/ stop sign 
 • Get on the bus/ subway at 12th Ave./ Whitman Street/ Yellow Lane 
 • Follow the signs for the museum/ exhibition center/ exit 
 • Turn left into … Street
 • Go down …
 • It’s in the middle of the block
 • You will pass a supermarket on your left
 • Take this road
 • Turn right at the crossroads
 • Go up…
 • It’s on the corner
 • Go straight ahead
 • Cross…
 • Go along…
 • Turn left
 • Turn right
 • It’s on your left
 • It’s on your right
 • It’s about 100 meters from here
 • Take the first road on the right
 • Take the second road on the left
 • It’s next to…

Một số mẫu câu dùng để hỏi đường:

 • Is it far?/ Is it close? 
 • How far is it?/ How close is it?
 • Could you please give me directions?
 • Where is the nearest bank/ supermarket/ gas station?
 • Where can I find a bookstore/ restaurant/ bus stop/ restroom?
 • Is the museum/ bank/ department store near here?
 • Are we on the right road for London?
 • Can you show me on the map, please?
 • I’m looking for this address.
 • How do I find…?
 • Excuse me, How can I go to …?
 • Do you have a map?
 • Are you from around here?
 • Where is …?
 • Which the best way to …?
 • How do I get to the library?
 • Where is the nearest post office?
 • Can you tell me the way to the Big Hotel?
 • Pardon me, I’m lost, how do I get to …?
 • I’m looking for …
 • Could you direct me to …?
 • May I ask for some help? I need to get to …?
 • How can we get to High Park?
 • Is it far?
 • Excuse me, could you tell me how to get to the bus station?

GIAI ĐOẠN 3: KẾT THÚC HỘI THOẠI

Trong trường hợp bạn là người được chỉ đường, trước khi kết thúc hội thoại hãy chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ các chỉ dẫn. Sau đó nói lời cảm ơn với người đã chỉ đường cho mình.

Xem thêm: Cách kết thúc hội thoại bằng Tiếng Anh

Trong trường hợp bạn là người chỉ đường, hãy chắc chắn rằng đối phương đã hiểu rõ các chỉ dẫn của mình và chúc họ may mắn sau đó.

Hãy cùng xem qua một số hội thoại mẫu bên dưới để hiểu rõ hơn về việc chỉ đường và hỏi đường nhé:

Practice Dialogue: Taking the SubwayJosua: May, do you know how to get to Marina supermarket? I've never been there before.

May: Are you driving or taking the subway?

Josua: The subway.

May: Take the blue line from 19th Ave. and change to the gray line at Times Square. Get off at 22nd street.

Josua: Just a moment, let me write this down.

May: Take the blue line from 19th Ave. and change to the gray line at Times Square. Get off at 22nd street. Got it?

Josua: Yes, thanks. Now, once I get to Times Square, how do I proceed?

May: Once you are on 22nd street, go straight, past the bank. Take the first left and continue going straight. It's across the street from Jack’s Store.

Josua: Can you repeat that?

May: Once you are on 22nd street, go straight, past the bank. Take the first left and continue going straight. It's across the street from Jack’s Store.

Josua: Thanks, May. How long does it take to get there?

May: It takes about a half-hour. When is your meeting?

Josua: It's at 11 a.m. I'll leave at 10:30.

May: That's a busy time. You should leave at 10.

Josua: OK. Thanks, May.

May: You’re welcome.

Practice Dialogue: Taking Directions Over the TelephoneHarry: Hello, this is Harry.

Sue: Hi Harry. This is Sue.

Harry: Hi Sue. How are you?

Sue: I'm fine. I need your directions. Do you have a moment?

Harry: Of course, how can I help you?

Sue: I'm driving to the Ava Mall later today. Could you give me directions?

Harry: Sure. Are you leaving home?

Sue: Yes.

Harry: OK, take a left onto 11th street and drive to the freeway entrance. Take the freeway toward Illinoise.

Sue: How far is it to the Ava Mall from my home?

Harry: It's about 25 miles. Continue on the freeway to exit 19. Take the exit and turn right onto Groce at the stoplight.

Sue: Let me repeat that. Take the freeway to exit 19 and turn right onto Groce.

Harry: That's right. Continue on Groce for about two miles and then turn left onto 12th Ave.

Sue: OK.

Harry: On 12th Ave., take the second right into the Ava Mall.

Sue: Oh that's easy.

Harry: Yes, it's very easy to get to.

Sue: How long does it take to get there?

Harry: If there's no traffic, about 15 minutes. In heavy traffic, it takes about 35 minutes.
Sue: Well, I hope there is no traffic now.

Harry: Yes, that's right. Can I help you with anything else?

Sue: No that's it. Thanks for your help.

Harry: OK. Enjoy the shopping.

Sue: Thanks, Harry. Bye.

Practice Dialogue: Directions to the Museum(Đoạn hội thoại trên đường)

Parkon: Excuse me, could please you help me? I'm lost!

Helper: Sure, where would you like to go?

Parkon: I'd like to go to the museum, but I can't find the way. Is it near here?

Helper: No, not really. It's about a few minutes walk.

Parkon: Should I call for a taxi?

Helper: No, It's very easy to find. Really. I could give you directions.

Parkon: Thank you. That's very kind of you.

Helper: You’re welcome. Now, go along this street to the traffic lights. Do you see them?

Parkon: Yes, I can see them.

Helper: Right, at the traffic lights, turn left into Queen Susan Ave.

Parkon: Queen Susan Ave.

Helper: Right. Go straight. Take the second left and enter Dave Drive.

Parkon: OK. Queen Susan Ave., straight on and then the first left, Dave Drive.

Helper: No, it's the second left.

Parkon: Ah, right. The second street on my left.

Helper: Right. Just follow Dave Drive and the museum is at the end of the road.

Parkon: Great. Thanks again for your help.

Helper: Not at all.

Practice Dialogue: Directions to a SupermarketHenry: Could you go to the supermarket and get some food? There's nothing left in the fridge!

Mary: Sure, but I don't know the way. We've just moved here.

Henry: I'll show you how to get there.

Mary: Great. Thanks.

Henry: At the end of this street, take a right. Then drive three miles to Black Ave. After that, take another mile to...

Mary: Let me write this down. I might couldn’t remember.

Henry: OK. First, take a right at the end of the street.

Mary: Got it.

Henry: Next, drive three miles to Black Ave.

Mary: Three miles to Black Ave. After that?

Henry: Take a left onto 25th Street.

Mary: Left onto 25th Street.

Henry: The supermarket is on the left, next to the bank.

Mary: How far is it after I turn on to 25th Street?

Henry: It's not far, maybe about 500 yards.

Mary: OK. Great. Is there anything special you want?

Henry: No, just the usual. Well, if you could get some beer that would be great!

Mary: OK, just this once!

Có 1 bình luận cho bài viết này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

giftmenu