Đăng ký tư vấn Gọi ngay
TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
HỌC PHÍ GIẢM SÂU 25%
7
 đánh bật lo âu tài chính!
giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, trong bài viết này sẽ đưa ra các bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh và hướng dẫn cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh.

Bạn không thể thoát khỏi việc giới thiệu bản thân. Khi bạn đến một hội nghị, bạn phải giới thiệu bản thân với những người mới gặp. Khi bạn đóng vai trò trong xã hội, bạn phải giới thiệu bản thân mình. Khi bạn đến một buổi huấn luyện, bạn phải giới thiệu bản thân với các đồng nghiệp đến từ những bộ phận khác.

ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

Ấn tượng đầu tiên bạn tạo ra thông qua giới thiệu của bạn đôi khi có thể có tác động sâu rộng đến cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Mọi người có thể lấy ấn tượng đầu tiên làm ấn tượng cuối cùng. Và ngay cả khi họ không làm vậy, phần giới thiệu của bạn có thể khiến họ không có hứng tiếp tục thảo luận với bạn.

Hãy tưởng tượng, một doanh nghiệp quan trọng dẫn đầu mất hứng thú vì bạn chùn bước trong phần giới thiệu của mình, đặc biệt là khi nhiều người khác đang ganh đua với bạn và doanh nghiệp của bạn.

Bạn thử xem giới thiệu bản thân bằng tiếng anh là một kỹ năng quan trọng, trong công việc bạn sẽ phải thường xuyên giới thiệu bản thân bằng tiếng anh với đối tác và những đồng nghiệp.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi qua 4 tình huống như sau:

Để tránh bài viết quá dài, với tình huống đầu tiên chúng ta sẽ có phần chào hỏi cơ bản, còn các tình huống sau chúng ta sẽ bỏ qua phần chào hỏi mà đi thẳng vào nội dung trọng tâm.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Đề xuất cho bạn: kỹ năng giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh khi xin việc tạo ấn tượng tốt nhất.

PHẦN A: Giới thiệu bản thân trong cuộc gặp đối diện với một người

1BẮT ĐẦU VỚI VIỆC TRÒ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG.

Nếu bạn gặp ai đó lần đầu tiên, hãy bắt đầu bằng một điều hiển nhiên - tên của bạn.

Ví dụ:

Các mẫu câu cần tránh khi giới thiệu tên mình

Bạn sẽ nhận được phản hồi từ người khác như sau

Hướng dẫn cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản

Mặc dù sẽ khó xảy ra, nhưng vẫn có một số người sẽ quên giới thiệu tên của họ, lúc này bạn nên nói:

Trong trường hợp bạn không nghe rõ tên của người đó, bạn hãy hỏi:

Sau khi trao đổi tên, bạn có thể chuyển sang các câu hỏi tạo không khí thân thiện khác như:

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, cách tự giới thiệu bản thân bằng tiếng anh hiệu quả

David: Nice to meet you. Where’re you from? (Rất vui được gặp bạn. Bạn đến từ đâu?)

Ricky: I’m from London. What about you? (Tôi từ London. Thế còn bạn?)

David: I’m from this city itself, Cambridge. Did you arrive in the city yesterday? (Tôi là người đến từ chính thành phố này, Cambridge. Bạn đã đến thành phố ngày hôm qua?)

Ricky: No, I took the first flight today. (Không, tôi đã có chuyến bay đầu tiên ngày hôm nay.)

David: Must be tiring to come straight to the conference after a two-hour flight. (Phải đến thẳng hội nghị sau chuyến bay kéo dài hai giờ chắc là mệt mỏi lắm.)

Ricky: Ya, it is, but I guess I’ve got used to it by now. (Ya, đúng vậy, nhưng có vẻ bây giờ tôi đã quen với nó.)

David: London’s weather is so much better compared to Cambridge’s. I hope you’re coping with it fine. (Thời tiết London tốt hơn rất nhiều so với Cambridge. Tôi hy vọng bạn sẽ thích nghi tốt.)

Ricky: It’s very muggy here. It's quite awful for a person used to a different kind. But no problem, because I’m not planning to spend time outdoors while I’m here. (Thời tiết hơi ẩm ướt. Thật là kinh khủng cho một người đã quen với một kiểu thời tiết khác. Nhưng không vấn đề gì, vì tôi không có kế hoạch dành thời gian ngoài trời trong khi tôi ở đây.)

Một hoặc hai phút trò chuyện về các chủ đề như thành phố, thời tiết, giao thông, một sự kiện thể thao lớn đang diễn ra và địa điểm của cuộc họp có thể giải phóng sự dè dặt ban đầu khi nói chuyện với người lạ và dẫn đến những cuộc nói chuyện chân thành hơn.

Sử dụng kỹ năng giới thiệu bản thân bằng tiếng anh sẽ giúp mở đầu cuộc giao tiếp của bạn trở nên thật thuận lơi.

2 CHUYỂN ĐẾN CUỘC THẢO LUẬN TRỌNG TÂM

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ ban đầu, bạn có thể chuyển sang trọng tâm của phần giới thiệu bản thân. Đôi khi, mọi người nhảy vào phần này ngay lập tức sau khi trao đổi tên mà không dành thậm chí một phút cho việc tạo không khí thân thiện. Điều đó cũng tốt. Nhưng bạn bắt buộc phải thích nghi tình huống xảy ra).

Hãy cùng xem đoạn hội thoại dưới đây, lưu ý rằng đoạn hội thoại này đến sau một khoảng thời gian trò chuyện như bên trên.

Trò chuyện với một người cùng công ty bạn, người mà bạn gặp trong một khóa đào tạo nội bộ:

Cấu trúc giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ấn tượng

Ricky: I work in the business development team in London office.(Tôi làm việc trong nhóm phát triển kinh doanh tại văn phòng London.)

David: I’m in the customer service department in Cambridge office. I believe you would be working closely with my colleague Johnathan from customer service department in London.

(Tôi là người trong bộ phận dịch vụ khách hàng tại văn phòng Cambridge. Tôi tin rằng bạn sẽ làm việc nhiều với đồng nghiệp Johnathan của tôi từ bộ phận dịch vụ khách hàng ở London.)

(Phần này cung cấp cái nhìn sâu hơn vào phần giới thiệu của họ - những gì họ làm.)

Ricky: Yes, I know Johnathan well. We talk almost everyday about one or the other client. What type of customer issues you typically get here?

(Vâng, tôi biết rõ Johnathan. Chúng tôi nói chuyện gần như hàng ngày về khách hàng. Loại vấn đề khách hàng nào bạn thường gặp ở đây?)

David: Quite a variety, but most are on refund of late payment charges.

(Khá nhiều loại, nhưng hầu hết là hoàn trả các khoản phí thanh toán trễ.)

Ricky: That’s not too different from what our customer service team faces. What’s the most challenge of dealing with such complaints?

(Điều đó không quá khác biệt so với những gì nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi phải đối mặt. Điều gì thách thức nhất đối với các khiếu nại như vậy?)

David: Well, the challenging part is that the late charge has been applied correctly in more than 95 percent of cases, but you can’t say that to a customer. You need to politely put your point and decline request for refund, but many of them, despite knowing that they are wrong, insist on talking to my supervisor.

(Chà, phần thách thức là khoản phí trễ đã được áp dụng chính xác trong hơn 95% trường hợp, nhưng bạn có thể nói điều đó với khách hàng. Bạn cần lịch sự đưa ra quan điểm của mình và từ chối yêu cầu hoàn lại tiền, nhưng nhiều người trong số họ, mặc dù biết rằng họ sai, vẫn khăng khăng đòi nói chuyện với người giám sát của tôi.)

Ricky: I can understand, but there isn’t much you can do to change the situation.

(Tôi có thể hiểu, nhưng không có nhiều điều bạn có thể làm để thay đổi tình hình.)

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh trong một cuộc nói chuyện sẽ giúp bạn có được ấn tượng ban đầu với người đối điện.

Cuộc trò chuyện giữa ba người trong một hội nghị về tiếp thị kỹ thuật số:

X: So what brings you to this conference? (Vậy điều gì đưa bạn đến hội nghị này?)

Y: We design and develop websites and app, especially for ecommerce company. We also develop Apps, both Android and iOS. In the conference, I’m looking to meet someone who may be interested in building new website or app.

(Chúng tôi thiết kế và phát triển các trang web và ứng dụng, đặc biệt là cho công ty thương mại điện tử. Chúng tôi cũng phát triển ứng dụng, cả Android và iOS. Trong hội nghị, tôi đã tìm cách gặp một vài người có thể quan tâm đến việc xây dựng trang web hoặc ứng dụng mới.)

Z: I run a digital marketing agency. I help clients in Search Engine Optimization (SEO), social media marketing, and paid ads on platforms such as Google and Facebook. What about you?

( Tôi điều hành một công ty tiếp thị kỹ thuật số. Tôi giúp khách hàng trong Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội và quảng cáo trả tiền trên các nền tảng như Google và Facebook. Thế còn bạn?)

X: I’m working on an social app at the moment. It will gather reviews from college students especially recent graduates on different aspects of college life such as academics, placement, infrastructure, and others.

(Hiện tại tôi đang làm việc trên một ứng dụng xã hội. Nó sẽ thu thập đánh giá từ các sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp gần đây về các khía cạnh khác nhau của cuộc sống đại học như học thuật, vị trí, cơ sở hạ tầng, và những người khác.)

Z: That sounds nice. When will you launch? And how about your marketing plan?

(Nghe hay đấy. Khi nào bạn sẽ khởi động? Còn kế hoạch tiếp thị của bạn thì sao?)

X: We expect to launch next month. As far as marketing is concerned, we are planning to reach out to college students directly, offering them some incentive to leave reviews. But for the other side – college aspirants – we are still not figure out a concrete plan.

( Chúng tôi hy vọng sẽ ra mắt vào tháng tới. Liên quan đến tiếp thị, chúng tôi đang có kế hoạch tiếp cận trực tiếp với sinh viên đại học, cung cấp cho họ một số động lực để để lại đánh giá. Nhưng đối với phía bên kia - những người khao khát học đại học - chúng tôi vẫn chưa vạch ra một kế hoạch cụ thể.)

Z: To tell you from the top of my mind, for college aspirants, you might run ads on websites that collate basic information. There are few of them with significant. You could run ads on Google and Facebook targeting the right age group.

(Tôi có ý này, đối với những người khao khát học đại học, bạn có thể chạy quảng cáo trên các trang web đối chiếu thông tin cơ bản. Có một vài trong số họ có ý nghĩa. Bạn có thể chạy quảng cáo trên Google và Facebook nhắm mục tiêu đúng nhóm tuổi.)

X: Yeah. Sound nice. I have to leave now, but we should connect in 3 days to take the discussion deeper. Maybe we’ve some common ground here.

(Vâng. Nghe được đó. Tôi phải rời đi ngay bây giờ, nhưng chúng ta nên kết nối trong 3 ngày tới để thảo luận sâu hơn. Có lẽ chúng tôi có một số điểm chung ở đây.)

Z: Sure. (Chắc chắn rồi.)

3LÀM SAO ĐỂ KẾT THÚC ĐỐI THOẠI?

Sau một thời gian tham gia vào cuộc trò chuyện, bạn sẽ bắt đầu có những khoảnh khắc im lặng khó xử vì thiếu các chủ đề quan trọng để thảo luận. Đã đến lúc phải vượt qua nó.

Dưới đây là một số dòng tiêu chuẩn bạn có thể sử dụng để thoát khỏi cuộc thảo luận:

I’m going to grab a cup of tea. It was really interested talking to you. (Tôi đi lấy một tách trà. Thật thú vị khi nói chuyện với bạn.)

I need to go to the restroom. Here is my card. Let’s talk more next time. (Tôi cần đi vệ sinh. Đây là danh thiếp của tôi. Hãy nói nhiều hơn với nhau lần tới nhe.)

I want to talk to Henry over there. It looks like he has fewer people around him now. Have a good time then!  (Tôi muốn nói chuyện với Henry ở đằng kia. Có vẻ như đã bớt người vây quanh anh ta rồi. Tận hưởng thời gian ở đây nha!)

I’m afraid I’ve to leave now. I learnt a lot discussing with you. Thanks. (Tôi e rằng tôi phải rời đi. Tôi đã học hỏi nhiều điều khi nói chuyện với anh. Cảm ơn nha.)

My colleague is waiting for me there. I need to leave. Really enjoyed talking to you. Let’s carry our discussion forward after this. (Đồng nghiệp đang đợi tôi ở kia. Tôi phải đi rồi. Rất thú vị khi nói chuyện với anh. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này lần tới nha.)

PHẦN B: Giới thiệu bản thân trong môi trường chuyên nghiệp

Trong phần đầu tiên, chúng tôi ta đã đi qua cách để tự giới thiệu trong cuộc trò chuyện một-một. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống như cuộc họp, đào tạo và thảo luận nhóm, bạn phải yêu cầu giới thiệu bản thân trong một lần mà không cần qua lại như trò chuyện một đối một.

Hướng bạn kỹ năng giới thiệu bản thân bằng tiếng anh trong các cuộc nói chuyện trong môi trường chuyên nghiệp

Trong các tình huống như vậy, bạn có thể bao quát rộng rãi các điểm sau trong phần tự giới thiệu:

Để đưa ra một ví dụ, đây là cách Richard Smith tự giới thiệu trong một cuộc hội thảo:

Hi, my name is Richard Smith. I lead the sales team for SUE Bank in the Southern region. I’ve been here in this role for the past two years located in Cambridge. I look forward to see representatives from others and learning from your experiences.

(Xin chào, tên tôi là Richard Smith. Tôi lãnh đạo nhóm bán hàng cho SUE Bank ở khu vực phía Nam. Tôi đã ở đây trong vai trò này trong hai năm qua ở Cambridge. Tôi mong muốn được nhìn thấy đại diện từ những công ty khác và học hỏi từ kinh nghiệm của các bạn.)

Nếu bạn nghĩ rằng việc cung cấp một số chi tiết về kinh nghiệm của bạn hoặc tổ chức của bạn có thể thu hút các cơ hội kinh doanh tiềm năng, thì bạn chắc chắn nên dành 2-3 câu cho nó trong phần giới thiệu của bạn.

PHẦN C: Giới thiệu bản thân với người quan trọng

Có thể có những tình huống mà bạn chỉ có duy nhất một cơ hội để tạo ấn tượng thông qua phần giới thiệu của mình. Bạn thường phải đối mặt với các tình huống như vậy trong các hội nghị và các sự kiện kết nối, nơi nhiều người tham gia chen lấn để có được một hoặc hai phút với những người quan trọng trong ngành. Khi cơ hội của bạn đến, hãy khiến cho người khác thật ấn tượng.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho thất một cơ hội ấn tượng trong phần giới thiệu về bản thân, bạn có những ký năng cần thiết trong cuộc nói chuyện.

Trong những tình huống như vậy, hãy ngắn gọn và tập trung vào điểm đáng tin cậy nhất (hoặc khác biệt) của bạn.

Ví dụ:

Hi, I’m Richard Smith. I lead SUE Bank’s sales team in the South.I want to quickly introduce you to our new product we launched three months back. The new product offers more benefits than others in the same category.

(Xin chào, tôi là Richard Smith. Tôi lãnh đạo nhóm bán hàng SUE Bank, miền Nam. Tôi muốn nhanh chóng giới thiệu cho bạn sản phẩm mới của chúng tôi, chúng tôi đã ra mắt ba tháng trước. Sản phẩm mới mang lại nhiều lợi ích hơn những sản phẩm khác trong cùng loại.)

Thậm chí sẽ là tốt hơn nếu bạn có thể nói về những lợi ích đó sẽ giải quyết một vấn đề cụ thể của người đó và công ty của họ. Để tạo ra một ấn tượng như vậy, bạn cần phải nghiên cứu kỹ về họ.

Tóm lại giới thiệu bản thân bằng tiếng anh là hữu ích cho bạn

PHẦN D: Giới thiệu bản thân trong một cuộc tụ tập xã giao

Trong một cuộc tụ tập như vậy, bạn cũng có thể tự giới thiệu về các chi tiết cá nhân của bạn. Ngoài ra, giống như trong trường hợp giới thiệu chuyên nghiệp, hãy tùy chỉnh phần giới thiệu của bạn bằng các trải nghiệm của cá nhân bạn liên quan đến chủ đề của sự kiện.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản trong một cuộc nói chuyện xã giao

Ví dụ:

Hi, my name is Richard Smith. I lead SUE bank’s sales team in the South region. I’ve been interesting in movies and marketing meet-up groups for the past year or so, but this is my first visit to this group. Having taken a hiking expedition, few cycling trips, and many weekend excursions, I’m quite in love with outdoor activities. I would love to meet people and participate in outdoor activities organized in future.
 
(Xin chào, tên tôi là Richard Smith. Tôi lãnh đạo nhóm bán hàng SUE Bank tại khu vực phía Nam. Tôi đã rất thú vị trong các bộ phim và các nhóm gặp gỡ tiếp thị trong năm qua hoặc lâu hơn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nhóm này. Đã thực hiện một chuyến thám hiểm đi bộ đường dài, vài chuyến đi xe đạp và nhiều chuyến du ngoạn cuối tuần, tôi đã rất thích các hoạt động ngoài trời. Tôi rất thích gặp gỡ mọi người và tham gia các hoạt động ngoài trời được tổ chức trong tương lai.)

Nếu bạn để ý, Richard đã nói về trải nghiệm ngoài trời của mình vì nhóm bao gồm những người đam mê ngoài trời. Điều này làm cho sự tự giới thiệu của anh ấy phù hợp và hiệu quả hơn.

Bài viết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh hy vọng sẽ mang đến nội dung hữu ích cho bạn.

Sau khi giới thiệu trong các cuộc tụ họp như vậy, mọi người thường nói chuyện với nhau. Khi bạn tham gia vào giai đoạn đó của sự kiện, bạn có thể bắt đầu các hội thoại một-một.

giftmenu