Đăng ký tư vấn Gọi ngay
TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
HỌC PHÍ GIẢM SÂU 25%
7
 đánh bật lo âu tài chính!
english test Job interview

Tiếng Anh của bạn đã đủ để làm việc với sếp người nước ngoài?

Bạn đang muốn thay đổi đến môi trường làm việc mang tính Quốc Tế hơn, nhưng lại đang ngần ngại vì không biết kỹ năng tiếng Anh của mình đã đủ để làm việc với sếp người nước ngoài chưa. Bài kiểm tra này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

Bài kiểm tra này gồm 2 phần:

  • Phần 1: Trình độ tổng quát thực hiện trên web.
  • Phần 2: Speaking test 1:1 với Giáo viên của Direct English.
Làm bài kiểm tra
giftmenu