Đăng ký tư vấn Gọi ngay
TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC
7
 ưu đãi 2 triệu áp dụng tất cả các khóa học
Số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

PHẦN 1: SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG ANH

1

Quy tắc khi viết số đếm

Quy tắc đầu tiên khi viết số đếm là các số lớn hơn chín (9) phải luôn được thể hiện bằng số trong tiếng Anh viết, trong khi các số dưới 10 lại được viết ra.

2

Cách đọc số đếm từ 1 đến 100

Các số từ 1 đến 20 đều có cách gọi riêng. Từ các số sau đó, sử dụng hàng chục (hai mươi, ba mươi,…) theo sau đó là các số từ 1 đến 9.

ví dụ:

Khi diễn đạt một số lượng lớn (hơn 100), hãy đọc theo nhóm hàng trăm. Thứ tự như sau: billion, million, thousand, hundred. Lưu ý rằng hàng trăm, nghìn,… không thêm “s” vào cuối từ.

Ví dụ:

3

Cách đọc các số đếm hàng trăm

Nói các số trong hàng trăm bằng cách bắt đầu bằng các chữ số từ một đến chín theo sau là "hundred". Kết thúc bằng cách nói hai chữ số cuối:

Chú ý: Trong cách nói của  người Anh, theo sau”hundred” thường là “and”, cách nói của người Mỹ thì thường bỏ qua  từ nối này.

Ví dụ khi đọc số 873 thì người Anh và người Mỹ có 2 cách đọc khác nhau

4

Cách đọc các số đếm hàng ngàn

Nhóm tiếp theo là các số hàng ngàn. Nói các số trong hàng ngàn bằng cách bắt đầu bằng các chữ số từ một đến chín theo sau là "thousand". Tiếp theo sau là cách đọc số hàng trăm:

5

Cách đọc các số đếm hàng triệu

Cho các số hàng triệu, nói các số trong hàng triệu bằng cách bắt đầu bằng các chữ số từ một đến chín theo sau là "million”. Kết thúc bằng cách đọc số hàng ngàn:

Đối với những con số lớn hơn, đầu tiên là các số hàng tỷ “billions” và hàng nghìn tỷ “trillions” theo cách tương tự với hàng triệu:

6

Cách đọc số thập phân

Nói số thập phân với từ "point", theo sau đọc từng số một:

7

Cách đọc số %

Đọc lên con số và theo sau là "percent:"

8

Các đọc các phân số

Số bên trên phân số được đọc theo thông thường, số bên dưới đọc thành số thứ tự:

Các ngoại lệ cho quy tắc này là:

Đọc các hỗn số bằng cách sử dụng “and” để nối 2 phần của hỗn số lại với :

9

Cách đọc đối với một số biểu thức

Dưới đây là cách đọc một số biểu thức quan trọng bằng tiếng Anh:

10

Cách đọc số tiền

Khi bạn nhìn số tiền ví dụ như $60, đọc số rồi theo sau là loại tiền: Sixty dollars.

Nếu số tiền bao gồm số lẻ, hãy thể hiện số tiền chẵn trước, tiếp theo là số lẻ:

Người bản xứ thường chỉ nói con số chứ không kèm theo “dollar” và “cent”

Phần 2: SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH

Số thứ tự là một số chỉ vị trí hoặc thứ tự liên quan đến các số khác: first, second, third,….

1

Các nguyên tắc của số thứ tự

Thêm “th” vào số đếm:

Các ngoại lệ:

Trong các số thứ tự có giá trị lớn, lưu ý rằng chỉ có số cuối cùng mới sử dụng số thứ tự:

2

Viết bằng số

Khi viết số thứ tự bằng số, dùng 2 chữ cái cuối cùng đi kèm với con số:

Các trường hợp sử dụng số thứ tự

Diễn tả vị trí, thứ hạng:

Các tầng của tòa nhà:

3

Chức danh

Trong cách gọi tên các nhà Vua và Nữ Hoàng, số thứ tự được viết bằng số La Mã. Trong cách nói bằng tiếng Anh, mạo từ xác định được sử dụng trước số thứ tự:

giftmenu