TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
🎁 Summer Gifts - Tặng học bổng hè khuyến học:
7
 2 tháng học 
04
Ngày
02
Giờ
15
Phút
03
Giây
english test Job interview

Kiểm tra tiếng Anh tổng quát

Kiểm tra là một cách tuyệt vời để tìm ra những lỗ hổng trong kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra này là một chuỗi 22 câu hỏi được biên soạn bởi những chuyên gia đến từ Anh Quốc.

  • Phần 1: Trình độ tổng quát thực hiện trên web.
  • Phần 2: Speaking test 1:1 với Giáo viên của Direct English.
Làm bài kiểm tra
giftmenu