Đăng ký tư vấn Gọi ngay
TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC
7
 ưu đãi 2 triệu áp dụng tất cả các khóa học
english test Job interview

Kiểm tra tiếng Anh tổng quát

Kiểm tra là một cách tuyệt vời để tìm ra những lỗ hổng trong kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra này là một chuỗi 22 câu hỏi được biên soạn bởi những chuyên gia đến từ Anh Quốc.

  • Phần 1: Trình độ tổng quát thực hiện trên web.
  • Phần 2: Speaking test 1:1 với Giáo viên của Direct English.
Làm bài kiểm tra
giftmenu