TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
🎁 Summer Gifts - Tặng học bổng hè khuyến học:
7
 2 tháng học 
04
Ngày
02
Giờ
15
Phút
03
Giây
english test Job interview

Kiểm tra tiếng Anh chuyên ngành IT

Ngành IT là một trong những ngành nghề “hot” nhất trong thời đại 4.0. Bạn muốn tự kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình trong ngành này không?

Bài kiểm tra này gồm 2 phần:

  • Phần 1: Kiểm tra trình độ tiếng Anh tổng quát ngành IT.
  • Phần 2: Speaking test 1:1 với Giáo viên của Direct English.
Làm bài kiểm tra
giftmenu