TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
🎁 Summer Gifts - Tặng học bổng hè khuyến học:
7
 2 tháng học 
04
Ngày
02
Giờ
15
Phút
03
Giây
english test Job interview

Bạn được bao nhiêu điểm trong mắt nhà tuyển dụng?

Bài kiểm tra này sẽ đánh giá một cách tổng quát về khả năng ứng biến của bạn trong các tình huống trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Bài kiểm tra gồm 30 câu hỏi với 3 phần chính:

  • Kiến thức tổng quát (17 câu)
  • Kỹ năng mềm (7 câu)
  • Trả lời phỏng vấn chuẩn xác (6 câu)
Làm bài kiểm tra
giftmenu