Chuyên gia tiếng anh rạng danh trên toàn thế giới
Louis Alexander tác giả giáo trình học tiếng anh của Direct English
  • Louis Alexander, là một chuyên gia hàng đầu thế giới về ngôn ngữ.
  • Ông là thành viên Ủy ban Hội đồng Châu Âu về giảng dạy ngôn ngữ.
  • Ông Là người đặt nền tảng cho nhiều khóa học ngôn ngữ giao tiếp nổi tiếng trên thế giới, điển hình là chương trình dạy tiếng Anh “Follow Me” phát trên đài BBC trong cuối thập niên 70, vốn được xem là chương trình giảng dạy tiếng Anh đầu tiên trên truyền hình được phổ biến tại rất nhiều quốc gia.
1977